Dựa vào những dấu hiệu gì mà bạn quyết định một người là có hại cho cuộc sống của bạn?

Có nhiều loại người khác nhau chúng ta phải tiếp xúc trong cuộc sống. Có người sẽ làm chúng ta cảm thấy rõ ràng rằng chúng ta không muốn họ trong cuộc sống của mình. Có người sẽ lại âm ỉ. Có người sẽ làm chúng ta băn khoăn, ví dụ như họ là người thân.

Vậy theo bạn, khi cần phải quyết định rằng một người là có hại cho cuộc sống của bạn, cần phải chấm dứt mối quan hệ với họ, bạn sẽ dựa trên những cơ sở nào?

Từ khóa: Sức khoẻ

Một người đem tới cho mình nhiều năng lượng tiêu cực.

Đó có thể là người hay than vãn, hoặc người hay ỷ lại, hoặc đơn giản là người mình cảm thấy không ưa (thói quen ăn nói, hoặc hình thể kiểu hôi miệng chẳng hạn), đơn giản là người nào đó mình cảm thấy không thoải mái khi tiếp xúc, đứng cạnh.

Đối với mình, ở thời điểm đó, là gây hại rồi.

Trả lời

Một người đem tới cho mình nhiều năng lượng tiêu cực.

Đó có thể là người hay than vãn, hoặc người hay ỷ lại, hoặc đơn giản là người mình cảm thấy không ưa (thói quen ăn nói, hoặc hình thể kiểu hôi miệng chẳng hạn), đơn giản là người nào đó mình cảm thấy không thoải mái khi tiếp xúc, đứng cạnh.

Đối với mình, ở thời điểm đó, là gây hại rồi.

Nói về tình cảm, mình khó hành động theo lý trí lắm. Nhiều khi mình biết là người đó không quá đáng đến mức mình nghỉ chơi nhưng trong phút nổi nóng thì mình đã làm như thế. Nếu họ là những con người cũng sẵn sàng tha thứ cho mình, mối quan hệ của mình và họ có thể bắt đầu lại. Một vài đáng tiếc là không. Mình không trách mình hay người ta. Mình chấp nhận rằng sẽ có một vài người chỉ đồng hành cùng mình trên một đoạn đường. Nếu có duyên sẽ gặp lại. ^^