DIY là gì ?

  1. DIY

Từ khóa: 

diy

Do it yourself. Tự làm đồ, mà ko cần phải là chuyên gia

Trả lời

Do it yourself. Tự làm đồ, mà ko cần phải là chuyên gia

Không biết