Sakédemy

Sakédemy

Sakédemy ra đời từ mong muốn tạo ra những không gian học tập chú ý đến việc nuôi dưỡng con người cá nhân. Tụi mình tổ chức các lớp học nhằm phát triển khả năng biểu đạt, qua đó, bạn có đủ dũng khí để thể hiện bản thân mình, và thể hiện một cách đầy thẩm mỹ. Mỗi người trong chúng ta cũng đều có thể phát triển thêm những giá trị của bản thân thông qua việc học không ngừng. Nếu cũng tin như thế, mời bạn học cùng Saké nhé.

Hoạt động nhóm

Bài viết6
Câu hỏi3
Thành viên91