Tuổi trẻ và khủng hoảng 1/4 cuộc đời

  1. Sakédemy

Ai bảo tuổi trẻ là đẹp nhất?

Ai chưa từng qua những năm tháng tuổi 20 không ngừng hoang mang về tương lai? Trong một nền văn hóa bị ám ảnh bởi “tuổi trẻ” và áp lực phải biến chúng thành những năm tháng đẹp đẽ nhất đời người, chúng ta đang trải nghiệm điều ngược lại: tuổi trẻ là thời gian khó khăn nhất đời người. Với phần đông chúng ta.

“Khủng hoảng 1/4 cuộc đời” là một thuật ngữ tâm lý do Tiến sĩ Oliver Robinson đưa ra. Khủng hoảng 1/4 cuộc đời không hẳn xảy ra ở chính xác “một phần tư cuộc đời” mà giai đoạn 20 đến 30 tuổi. Những người gặp khủng hoảng dạng này cảm thấy như sau:

- Không biết mình nên theo nghề nghiệp gì

- Không biết mình sẽ trở thành ai

- Không dám mơ ước vì sợ không thực hiện được

- Cảm thấy tuyệt vọng khi mình sinh ra không được bằng người khác, thấy cuộc sống nhiều gánh nặng

- Cảm thấy cô độc hoặc tuyệt vọng

2020 bước sang, nhưng xét cho cùng, nó cũng chỉ là một con số trong cuộc đời.

Chúng ta không biết được lúc nào hay bằng cách nào để trèo lên được mặt đất nhưng chắc chắn là, ở dưới cái vực đó, có hơn một người ngoài chúng ta. Và bằng cách này hay cách khác, đó là điều khiến chúng ta cảm thấy mạnh mẽ hơn.

Từ khóa: 

khủng hoảng tuổi trẻ

,

sakédemy

Qua năm 2020 sẽ là 22 tuổi, vậy mà đã từng trải qua 4 kiểu cảm giác trên :(((

Trả lời

Qua năm 2020 sẽ là 22 tuổi, vậy mà đã từng trải qua 4 kiểu cảm giác trên :(((