[ Tranh biện Sử Việt ] - Số 05: Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử của phong trào Cần vương cuối thế kỉ IXX ?

  1. Lịch sử

ptcv


Tuần này, mình đã xin Noron! được mở phần "Tranh biện lịch sử số 05". Mong mọi người tham gia tích cực trao đổi, thảo luận và tranh biện nhé.

Phong trào Cần Vương nổ ra vào cuối thế kỷ 19 do đại thần nhà Nguyễn là Tôn Thất Thuyết nhân danh vị Hoàng đế trẻ Hàm Nghi đề xướng trước nạn xâm lược của thực dân Pháp.

Khi cuộc tấn công thất bại, Tôn Thất Thuyết phải đưa vua chạy ra Tân sở (Quảng Trị). Tại đây, ngày 13 - 7 - 1885, ông nhân danh vua Hàm Nghi ra “Chiếu Cần vương”, kêu gọi văn thân và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước. Từ đó. một phong trào yêu nước chống xâm lược đã dâng lên sôi nổi, kéo dài đến cuối thế kỉ XIX, được gọi là phong trào cần vương, về diễn biến của phong trào, có thể chia thành hai giai đoạn : 1885 - 1888 và 1888 - 1896. ở giai đoạn 1885 - 1888, phong trào bùng nổ khắp cả nước, sôi động nhất là các tỉnh Trung Kì và Bắc Kì.

Tháng 11 - 1888, nhờ có tay sai dẫn đường, quân Pháp vào được nơi ở của nhà vua, bắt và đưa Hàm Nghi đi đày sang An-giê-ri (châu Phi).

Tuy Hàm Nghi bị bắt nhưng phong trào cần vương vẫn được duy trì và dần quy tụ thành những cuộc khởi nghĩa lớn, có quy mô và trình độ tổ chức cao hơn trong giai đoạn 1888 - 1896.

Mời các bạn hãy phân tích về ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thất bại của phong trào Cần Vương?

Mình mở chủ đề này, mong muốn mọi người cùng thảo luận và tranh biện thật tích cực và khách quan. Mọi người hãy viết bài và sử dụng tính năng "bài viết liên kết" để tham gia nhé.

Sau 1 tuần, mình và noron! sẽ tổng hợp nội dung xuất sắc nhất để vinh danh và trao thưởng. Cảm ơn các bạn :)

Từ khóa: 

tranh biện sử việt

,

phong trào cần vương

,

tôn thất thuyết

,

vua hàm nghi

,

lịch sử

Trả lời

Tâm - Tầm - Thế: Nguyên nhân thất bại cùa Cần Vương

Có thể chăng Cần Vương đã định sẵn thất bại từ trong "trứng nước"??

1. Nguyên nhân thất bại của tất cả các phong trào yêu nước cuối thế kỉ 19, bao gồm cả phong trào cần vương đó là:

Còn mang tính chất địa phương, chưa có sự liên kết

Không thấy chế độ phong kiến đã lỗi thời

Trang bị vũ khí thô sơ

Hạn chế về chiến thuật và lực lượng chiến đấu

Tổ chức lãnh đạo chưa thống nhất

Chưa khai thác triệt để sự ửng hộ của nhân dân 

2. Ý nghĩa lịch sử: 

Phong trào tuy thất bại nhưng đã tô thêm truyền thống yêu nước của dân tộc Việt nam. Từ thất bại này phong trào đấu tranh của dân tộc đã rút ra được những bài học quí giá về cách tổ chức và lãnh đạo trong các giai đoạn tiếp theo 

ý nghĩa lịch sử:
- tuy phong trào thất bại nhưng cũng thể hiện tinh thần yêu nước, đứng lên đấu tranh, hy sinh tất cả để đánh đuổi quân xâm lược, không chịu khuất phục.
Nguyên nhân thất bại
1. Thiếu sự đoàn kết. Bởi phong trào là những cuộc khởi nghĩa lẻ tẻ, thiếu sự đoàn kết nên dễ bị pháp đánh bại
2 . thiếu 1 giai cấp, 1 lực lượng tiến bộ lãnh đạo. bởi phong trào cũng chỉ là do giai cấp phong kiến đứng lên hô hào

Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự thất bại của phong trào Cần Vương là:
Thiếu đường lối đấu tranh đúng đắn, khoa học. Kẻ thù còn mạnh đủ sức đàn áp diễn ra lẻ tẻ. Thiếu tính thống nhất chưa có những hình thức đấu tranh phù hợp

Ý nghĩa:

Phong trào thu hút được một số các quan lại trong triều đình và văn thân. Ngoài ra, phong trào còn thu hút đông đảo các tầng lớp sĩ phu yêu nước thời bấy giờ. Phong trào Cần vương thực chất đã trở thành một hệ thống các cuộc khởi nghĩa vũ trang trên khắp cả nước, hưởng ứng chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi, kéo dài từ 1885 cho đến 1895. Phong trào cần Vương thể hiện tình thân yêu nước của dan tộc ta.

Nguyên nhân thất bại:

Thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn, ngọn cờ phong kiến đã lỗi thời

Thiếu sự thống nhất và kết hợp giữa các cuộc khởi nghĩa

Tương quan lực lượng giữa ta và địch không cân sức

Ý nghĩa lịch sử

Phát huy truyền thống yêu nước

là bài học kinh nghiệm cho những phong trào yêu nước sau


Nguyên nhân thất bại:

Thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn, ngọn cờ phong kiến đã lỗi thời khong thể qui tập các tầng lớp nhân dân chống thực dân Pháp.

Thực dân Pháp còn mạnh, nêngây nhiều bất lợi cho ta.

Thời cơ cho cách mạng chưa chín muồi

Ý nghĩa lịch sử:

Khẳng dịnh vai trò của nông dân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc

Để lại những bài học kinh nghiệm vô giá về cách lãnh đạo và chiến thuật chính trị cho các phong trào đấu tranh của địa phương.