10 Thuật Ngữ Chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin (Part 2)

  1. Công nghệ thông tin

  2. Lập trình

  3. Chuyển đổi số

https://cdn.noron.vn/2021/06/28/202006010834483420-5c289f11775ea9aae00af231d57df887-1624853255.jpg

Hard Drive – Ổ cứng

Ổ đĩa cứng là một thiết bị bộ nhớ được lưu trữ bên trong máy tính và lưu trữ dữ liệu và thông tin. Ổ đĩa cứng là một ví dụ về phần cứng.

Hardware – Phần cứng

Phần cứng bảo gồm dây và các thành phần vật lý của máy tính hoặc hệ thống điện tử. Trái với phần mềm là các chương trình trên máy tính, thế nên, phần mềm là thành phần phi vật chất.

Solfware – Phần mềm

Phần mềm là tất cả các thông tin điều hành và các chương trình được sử dụng bởi máy tính. Trong khi phần cứng có thể chạm vào và thao tác vật lý, thì phần mềm bao gồm các chương trình trong máy tính được tải xuống hoặc cài đặt điện tử.

Web Invisible Web

Là nhóm các thông tin mà search engine không thể tìm ra được trong các thông tin được công khai ở www.

Infra (infrastructure)

Là từ tiếng Anh được dùng với ý nghĩa chỉ cấu tạo nền móng, cơ sở, có thể gọi tắt là infra. Trong lĩnh vực IT, từ này được dùng để nói đến các chế độ, thiết bị cơ sở cần thiết để cho các hệ thống được hoạt động có hiệu quả.

Optical disk

Là phương tiện lưu trữ sử dụng chùm laser để đọc và ghi dữ liệu. Các ví dụ tiêu biểu cho Optical disk là CD, DVD, PD,…

Firewall

Là hệ thống phòng tránh sự xâm nhập từ bên ngoài vào bên trong mạng lưới computer network của tổ chức. Ngoài ra, nó cũng được hiểu là máy tính có chứa các hệ thống như này.

Proxy

Là máy tính có thể kết nối trực tiếp với mạng internet, giúp cho các máy tính trong mạng nội bộ có thể kết nối với internet, máy này được gọi là Proxy.

Memory

Là thiết bị lưu trữ dữ liệu, chương trình ở trong máy tính.

Usability

Là tính năng “dễ sử dụng” của phần mềm hay của website. Có thể dễ dàng truy cập vào nhiều chức năng, không cảm thấy phiền toái hay khó chịu khi sử dụng chính là mục tiêu tối ưu của usability.

Từ khóa: 

thuat ngu chuyen nganh

,

hoc lap trinh

,

công nghệ thông tin

,

lập trình

,

chuyển đổi số

cảm ơn bạn đã chia sẻ

Trả lời

cảm ơn bạn đã chia sẻ