12 triết lý Tư Mã Ý làm được bạn sẽ thành công

 1. Người không được hèn, nhưng cũng không thể không biết kính sợ, phải biết kính sợ đối thủ của mình
 2. Chớ có đem đá chọi đá, phải biết cách cúi đầu trước đứa ngu
 3. Tôi chỉ muốn trọn đời trọn kiếp tai tôi nằm trong tay phu nhân
 4. Thần trước giờ không có kẻ địch, chỉ nhìn thấy bạn bè và những người thầy
 5. Thua mà không đau, thua mà không nhục, cái cần học trước tiên là giỏi thua
 6. Người thông minh không được để kể địch biết mình thông minh
 7. Đường đời không có kẻ thủ, lấy chữ Nhẫn, chữ Hòa làm trọng
 8. Làm người đối nhân xử thế nên chừa cho người khác con đường lui
 9. Làm người vượt qua nghịch cảnh còn quan trọng hơn cả trí thông minh
 10. Có những việc cân nhắc 1 viên lính quèn lên làm tướng còn hơn cho 1 tướng làm tướng
 11. Núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, bạn biết nhẫn nhịn, ắt sẽ có những cao thủ còn có lòng ẩn nhẫn cao hơn bạn.
 12. Nhẫn nhịn, không đồng nghĩa với việc chấp nhận thua thiệt. Sự ẩn nhẫn thường đi liền với sự kiên trì và tinh thần nghị lực. Biết nhẫn để chờ thời cơ là cách giữ gìn công sức và sự tu dưỡng mà mình đã bỏ ra.
Từ khóa: books, Sách

Chia sẻ rất bổ ích

Trả lời

Chia sẻ rất bổ ích