Ai cũng bảo tuổi trẻ là đẹp nhất. Bạn có thấy hối tiếc gì khi tuổi trẻ qua đi?

  1. Sakédemy

Từ khóa: 

sakédemy

Mời bạn lắng nghe chia sẻ, trải lòng từ Chuyên gia Thu Dung và Chuyên gia Xuân Nguyễn về câu hỏi này (phút 41:52)

Trả lời

Mời bạn lắng nghe chia sẻ, trải lòng từ Chuyên gia Thu Dung và Chuyên gia Xuân Nguyễn về câu hỏi này (phút 41:52)

Tôi hối tiếc vì đã ham chạy theo đồng tiền, bỏ qua mất những thứ nhỏ bé nhưng vô cùng ý nghĩa với chính mình, Bỏ lỡ những cuộc vui, những câu chuyện và cả những người tôi yêu thương nữa.