Ai đó có thể giúp mình đánh giá chất lượng giày Kappa?

Nếu so sánh thì giày của Kappa và Adidas brand nào chất lượng oke hơn? Thank you!

Từ khóa: Thời trang

Ý kiến cá nhân của em thì em sẽ chọn Adidas ạ. Adidas nhiều mẫu mã và form giày hơn Kappa. Hồi trước em cũng từng mua hai đôi kappa nhưng là hàng outlet, đi một thời gian khoảng vài tháng thì bị bung đế, có thể là do hàng outlet để lâu nó hết hạn sử dụng rồi :)) Hàng mới thì chắc chất lượng cũng ổn. Giá Kappa em nghĩ nhỉnh hơn Adidas một chút nhưng mẫu mã thì không bằng ạ.

Trả lời

Ý kiến cá nhân của em thì em sẽ chọn Adidas ạ. Adidas nhiều mẫu mã và form giày hơn Kappa. Hồi trước em cũng từng mua hai đôi kappa nhưng là hàng outlet, đi một thời gian khoảng vài tháng thì bị bung đế, có thể là do hàng outlet để lâu nó hết hạn sử dụng rồi :)) Hàng mới thì chắc chất lượng cũng ổn. Giá Kappa em nghĩ nhỉnh hơn Adidas một chút nhưng mẫu mã thì không bằng ạ.