Muốn tìm hiểu về lịch sử Trung Quốc thì nên đọc sách gì?


Ảnh: pngtree.com
Đây là list - danh sách những cuốn sách lóe lên trong đầu mình (và cả được nhiều người gợi ý):
 1. 5000 năm lịch sử Trung Quốc
 2. Sử Trung Quốc (của Nguyễn Hiến Lê)
 3. Chính sử Trung Quốc qua các triều đại - 350 vị hoàng đế nổi tiếng
 4. Văn học Sử Trung Quốc (Chương Bồi Hoàn - Lạc Ngọc Minh) bộ 3 cuốn
 5. Tam quốc diễn nghĩa
 6. Sử ký Tư Mã Thiên
 7. Đông Chu liệt quốc
 8. Chiến quốc tung hoành - Thế cục Quỷ cốc tử
 9. Binh pháp tôn tử
 10. Kim Bình Mai
 11. Hồng Lâu Mộng
 12. Tây Du Ký
 13. Thủy Hử
Theo bạn thì nên và không nên/cần thiết và không cần thiết đọc sách gì trong danh sách trên? Và bạn có gợi ý thêm đầu sách nào thích hợp hơn không?


Từ khóa: lịch sử trung quốc, sách lịch sử, tam quốc chí, Sách

Mình chưa đọc Tam quốc diễn nghĩa, nhưng mình nghĩ nếu đọc mình sẽ đọc Tam quốc chí của Trần Thọ, chính sử hơn. 👍

Trả lời

Mình chưa đọc Tam quốc diễn nghĩa, nhưng mình nghĩ nếu đọc mình sẽ đọc Tam quốc chí của Trần Thọ, chính sử hơn. 👍

Mình thấy cái số 10 không nên đọc làm gì. Hehe. Thay vào đó hãy đọc Tố nữ kinh :))

Bạn thử đọc Tứ thư đi. Cậu mình nói cuốn này không phải đọc mà là học. Mỗi ngày "học" 1 trang thôi, Cũng hay lắm đấy. 😊