1. Phong cách sống

Ai là bạn?

Làm thế nào để biết ai là người thật lòng với mình?
Từ khóa: bạn bè, tình bạn, Phong cách sống

Lửa thử vàng

Còn lòng người thì chỉ lấy lòng mình ra thử được thôi.

Bạn thật lòng trước, rồi xem người đó có đối xử với bạn như bạn với họ không là biết ngay thôi 😄

Trả lời

Lửa thử vàng

Còn lòng người thì chỉ lấy lòng mình ra thử được thôi.

Bạn thật lòng trước, rồi xem người đó có đối xử với bạn như bạn với họ không là biết ngay thôi 😄

lúc khó khăn là biết ngay :d

Biết được sao?

là người cùng với bạn chãi qua ' sóng gió ' của cuộc sống

Là người bạn thật lòng với họ :D