Ai là người giữ quân hàm đại tướng đầu tiên của Việt Nam?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Võ Nguyên Giáp
Trả lời
Võ Nguyên Giáp