Ai là người thủ vai Joker xuất sắc nhất mọi thời đại ?

  1. Kiến thức chung

JOKER

Jared Leto


Heath Ledger


jack Nicholson


Cesar Romero

Từ khóa: 

kiến thức chung

Xuất sắc nhất thì Heath Ledger. Đẹp zai nhất thì Jared Leto :))
Trả lời
Xuất sắc nhất thì Heath Ledger. Đẹp zai nhất thì Jared Leto :))