Anh chị ơi cho em hỏi?

  1. Noron

Giữa học kì này em có khá nhiều môn dưới 5 vậy làm sao để cuối kì em được lên lớp ạ
Điểm bao nhiêu là đủ lên lớp ạ khi e dưới 5 ạ
Từ khóa: 

noron

Chào em, anh nghĩ để có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này, em nên hỏi trực tiếp các thầy cô giáo đang dạy em. Vì trong tay các thầy cô có sổ điểm của em để em có thể tính toán được chính xác "khá nhiều môn dưới 5" cụ thể là bao nhiêu môn, mỗi môn lại có bao nhiêu điểm dưới 5 em ạ.

Biết được thông tin này rồi thì em mới xác định được bản thân cần gỡ bao nhiêu điểm, số điểm là từ mấy điểm trở lên để được lên lớp. Từ đó phấn đấu, chăm chỉ và có kế hoạch học tập phù hợp nhé em.

Chúc em thành công.

Trả lời

Chào em, anh nghĩ để có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này, em nên hỏi trực tiếp các thầy cô giáo đang dạy em. Vì trong tay các thầy cô có sổ điểm của em để em có thể tính toán được chính xác "khá nhiều môn dưới 5" cụ thể là bao nhiêu môn, mỗi môn lại có bao nhiêu điểm dưới 5 em ạ.

Biết được thông tin này rồi thì em mới xác định được bản thân cần gỡ bao nhiêu điểm, số điểm là từ mấy điểm trở lên để được lên lớp. Từ đó phấn đấu, chăm chỉ và có kế hoạch học tập phù hợp nhé em.

Chúc em thành công.