Theo mn, cái giá của việc mình học giỏi là gì?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Cái giá là sẽ ít bạn bè hơn 1 tí, bị ng ta ganh tỵ nhiều hơn, gặp phải 1 áp lực kỳ vọng lớn hơn, đầu óc phải chứa nhiều kiến thức hơn, 1 tương lai rộng mở hơn,...

Trả lời

Cái giá là sẽ ít bạn bè hơn 1 tí, bị ng ta ganh tỵ nhiều hơn, gặp phải 1 áp lực kỳ vọng lớn hơn, đầu óc phải chứa nhiều kiến thức hơn, 1 tương lai rộng mở hơn,...