Bà Huyện Thanh Quan còn lại những sáng tác nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Bà Huyện Thanh Quan sáng tác không nhiều, hầu hết viết bằng chữ Nôm, theo thể Đường luật. Hiện gồm những bài sau: Thăng Long thành hoài cổ; Qua chùa Trấn Bắc; Qua Đèo Ngang; Chiều hôm nhớ nhà; Tức cảnh chiều thu; Cảnh đền Trấn Võ; Cảnh Hương Sơn
Trả lời
Bà Huyện Thanh Quan sáng tác không nhiều, hầu hết viết bằng chữ Nôm, theo thể Đường luật. Hiện gồm những bài sau: Thăng Long thành hoài cổ; Qua chùa Trấn Bắc; Qua Đèo Ngang; Chiều hôm nhớ nhà; Tức cảnh chiều thu; Cảnh đền Trấn Võ; Cảnh Hương Sơn