Bạn biết gì về Quốc Kỳ của các nước trên thế giới?

Có bạn nào am hiểu về Quốc Kỳ có thể chia sẻ một số điều thú vị được không ạ 🙂

Từ khóa: quốc kỳ, Văn hóa, Du lịch

Quốc kỳ với ngôi sao vàng "béo" trên nền cờ đỏ là quốc kỳ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

https://cdn.noron.vn/2021/11/06/1184831521778373638657661134464273815950461n-1636209928.jpg

Trả lời

Quốc kỳ với ngôi sao vàng "béo" trên nền cờ đỏ là quốc kỳ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

https://cdn.noron.vn/2021/11/06/1184831521778373638657661134464273815950461n-1636209928.jpg