Bạn có bỏ ăn thịt nếu được dẫn đi vào lò mổ công nghiệp?

  1. Văn hóa

  2. Xã hội

  3. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

văn hóa

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

Bỏ ăn thịt liệu có bỏ được lò mỏ công nghiệp ko?

Trả lời

Bỏ ăn thịt liệu có bỏ được lò mỏ công nghiệp ko?

Chắc mình bỏ được vài ngày rồi hết ám ảnh là mình lại ăn lại...