Bạn có đang "nỗ lực ảo"?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

nỗ lực ảo

,

tâm lý học

Lúc nào cũng muốn sẽ học tiếng Anh , mua sách tiếng anh về học, xem các video hướng dẫn học tiếng Anh được vài ngày thì lại bỏ dở sau đó rồi học lại... thấy bản thân cứ bị nản khi học tiếng Anh. Luôn nhắc bản thân phải lo học tiếng Anh mà không học được lâu dài.

Trả lời

Lúc nào cũng muốn sẽ học tiếng Anh , mua sách tiếng anh về học, xem các video hướng dẫn học tiếng Anh được vài ngày thì lại bỏ dở sau đó rồi học lại... thấy bản thân cứ bị nản khi học tiếng Anh. Luôn nhắc bản thân phải lo học tiếng Anh mà không học được lâu dài.

Mua sách về để đầy nhà nhưng không đọc cuốn nào, tải rất nhiều tài liệu về đầy máy nhưng ít khi nào mở ra, xem được những video truyền động lực thì khí thế hừng hực nhưng 1-2 ngày sau là xìuuuu =)))))

Biết rõ mình phải nỗ lực, cố gắng nhưng thôi nghỉ ngơi chút đã. Nhiều bạn trẻ đang mắc phải hội chứng "nỗ lực ảo" này lắm