Khái niệm của bạn về tình yêu.?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Tình yêu không thể định nghĩa được, đó là một thứ tình cảm đẹp đẽ mà cả hai người đang yêu đều nhận được sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau là điều tất yếu.

https://cdn.noron.vn/2021/11/03/555cd86269beddc423798018-1635914365-1635914365.jpg
Trả lời

Tình yêu không thể định nghĩa được, đó là một thứ tình cảm đẹp đẽ mà cả hai người đang yêu đều nhận được sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau là điều tất yếu.

https://cdn.noron.vn/2021/11/03/555cd86269beddc423798018-1635914365-1635914365.jpg

Nhiều người sống cả đời cũng không thực sự biết yêu. Thích 1 người thì dễ, yêu 1 người mới khó. Để có 1 tình yêu thực sự không chỉ cần gặp được, còn phải không ngừng cố gắng mà phải chờ đến rất lâu rất lâu sau mới thực sự biết đc, thành quả cuối cùng đó có phải tình yêu chân chính hay không.

Là khi đọc câu hỏi này, mình nhớ ngay đến người yêu của mình =))))))

Anh không phải là kiểu người em thích, nhưng anh lại là người em thích. Đây gọi là tình yêu