Bạn có đồng tình việc cải các bảng chữ cái ?

  1. Ngoại ngữ

Từ khóa: 

ngoại ngữ

Mình xin được đưa ra một số giả định trước: Vì bạn đăng câu hỏi này trong mục "ngoại ngữ", và phần lớn người Việt học tiếng Anh nên mình sẽ cho như là bạn hỏi về tiếng Anh. Mình cũng cho rằng bạn muốn nói về cải cách chính tả hơn là thay đổi bảng chữ cái.

Nếu như thế thì mình không đồng ý việc cải cách chính tả tiếng Anh. Cải cách chính tả thường xảy ra vì thay đổi trong cách phát âm của một ngôn ngữ theo thời gian. Nếu ta liên tục cải cách thì một hệ thống chữ viết sẽ không bao giờ ngừng phải thay đổi. Hơn nữa còn một số vấn đề không thể trả lời khi cải cách, ví dụ như:

  1. Khi nào là thời điểm thích hợp để cải cách? Khi ta nhìn lại lịch sử của tiếng Anh thì có thể ta đưa ra được một vài thời điểm trong lịch sử mà ta nghĩ có thể đưa ra cải cách; nhưng ta không đánh giá được tiếng Anh hiện hành vì ta không rõ hướng thay đổi của nó trong tương lai. Hơn nữa, mọi đánh giá đều mang tính tương đối, mỗi nhà nghiên cứu đều có thể đưa ra câu trả lời khác nhau.
  2. Cải cách dựa trên tiêu chuẩn nào? Ai là người đưa ra chuẩn mới? Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức ở rất nhiều nơi trên thế giới. Và ở mỗi nơi tiếng Anh lại hơi khác nhau. Không thể nói tiếng Anh ở Mỹ chuẩn hơn tiếng Anh ở Ái Nhĩ Lan. Mà khoan, tiếng Anh ở Mỹ là chuẩn nào? Mỗi tiểu bang còn nói khác nhau cơ mà! Thậm chí là mỗi thị trấn hay mỗi cá nhân!

Nhưng đây thật sự là một vấn đề hay, ta có thể mở rộng để suy nghĩ thêm: không cải cách thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tiêu chuẩn viết sẽ giữ nguyên, nhưng ngôn ngữ vẫn luôn thay đổi. Lâu dần thì chữ viết nó sẽ không còn phản ánh tiếng nói. Mình xin đưa ra ví dụ trong tiếng Ái Nhĩ Lan vì mình đang học tiếng này: chữ beirbhiughadh / beiriú : là một chữ, trước và sau khi cải cách hiện hành. Phát âm như nhau. Cách viết trước phản ánh cách phát âm xưa hơn; bạn nghĩ có nên giữ cách viết cũ, dù phát âm có thay đổi không? Nhưng sau này tiếng Ái Nhĩ Lan sẽ tiếp tục thay đổi, khi nào là lúc để thay đổi luôn chữ beiriú?

;)

Trả lời

Mình xin được đưa ra một số giả định trước: Vì bạn đăng câu hỏi này trong mục "ngoại ngữ", và phần lớn người Việt học tiếng Anh nên mình sẽ cho như là bạn hỏi về tiếng Anh. Mình cũng cho rằng bạn muốn nói về cải cách chính tả hơn là thay đổi bảng chữ cái.

Nếu như thế thì mình không đồng ý việc cải cách chính tả tiếng Anh. Cải cách chính tả thường xảy ra vì thay đổi trong cách phát âm của một ngôn ngữ theo thời gian. Nếu ta liên tục cải cách thì một hệ thống chữ viết sẽ không bao giờ ngừng phải thay đổi. Hơn nữa còn một số vấn đề không thể trả lời khi cải cách, ví dụ như:

  1. Khi nào là thời điểm thích hợp để cải cách? Khi ta nhìn lại lịch sử của tiếng Anh thì có thể ta đưa ra được một vài thời điểm trong lịch sử mà ta nghĩ có thể đưa ra cải cách; nhưng ta không đánh giá được tiếng Anh hiện hành vì ta không rõ hướng thay đổi của nó trong tương lai. Hơn nữa, mọi đánh giá đều mang tính tương đối, mỗi nhà nghiên cứu đều có thể đưa ra câu trả lời khác nhau.
  2. Cải cách dựa trên tiêu chuẩn nào? Ai là người đưa ra chuẩn mới? Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức ở rất nhiều nơi trên thế giới. Và ở mỗi nơi tiếng Anh lại hơi khác nhau. Không thể nói tiếng Anh ở Mỹ chuẩn hơn tiếng Anh ở Ái Nhĩ Lan. Mà khoan, tiếng Anh ở Mỹ là chuẩn nào? Mỗi tiểu bang còn nói khác nhau cơ mà! Thậm chí là mỗi thị trấn hay mỗi cá nhân!

Nhưng đây thật sự là một vấn đề hay, ta có thể mở rộng để suy nghĩ thêm: không cải cách thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tiêu chuẩn viết sẽ giữ nguyên, nhưng ngôn ngữ vẫn luôn thay đổi. Lâu dần thì chữ viết nó sẽ không còn phản ánh tiếng nói. Mình xin đưa ra ví dụ trong tiếng Ái Nhĩ Lan vì mình đang học tiếng này: chữ beirbhiughadh / beiriú : là một chữ, trước và sau khi cải cách hiện hành. Phát âm như nhau. Cách viết trước phản ánh cách phát âm xưa hơn; bạn nghĩ có nên giữ cách viết cũ, dù phát âm có thay đổi không? Nhưng sau này tiếng Ái Nhĩ Lan sẽ tiếp tục thay đổi, khi nào là lúc để thay đổi luôn chữ beiriú?

;)

EU là viết tắt của ?
tổng thống nước nào của ĐNA là phụ nữ
vĩ tuyến 17 chạy qua địa phận tỉnh nào của nước ta
Ko
ngày HS - SV là ngày mấy
Việc thay đổi này mang lại nhiều bất lợi hơn là ích lợi nên mình phản đối
hệ số thập phân xuất phát từ nước nào
những vấn đề xã hội sẽ nảy sinh khi các đô thị phát triển quá nhanh
bạn có ủng hộ thế giới thứ ba công khai thể hiện tình cảm không ?