Bạn có đồng tình việc lấy ngày 27 tháng 7 là ngày nghỉ hay không?

  1. Văn hóa

Từ khóa: 

văn hóa

mk nghĩ theo 1 hướng khác , mk muốn đất nước mk bớt ngày nghỉ đi

Trả lời

mk nghĩ theo 1 hướng khác , mk muốn đất nước mk bớt ngày nghỉ đi

Theo mình ngày lễ gì cũng nên nghỉ, vậy mới gọi là nghỉ lễ

Theo tôi nghĩ lấy ngày tết đoan ngọ (5/5al) sẽ hợp lý hơn
Công nhân đi làm như mình thì sẽ đồng ý. 😎