1. Tâm lý học

Bạn có hay lo lắng không?

Bạn có hay lo lắng về những chuyện không đâu không?

Từ khóa: Tâm lý học

Mình thì thường xuyên. Có lẽ trước một sự việc nào đó thì mình thường nghĩ theo hướng tiêu cực.

Trả lời

Mình thì thường xuyên. Có lẽ trước một sự việc nào đó thì mình thường nghĩ theo hướng tiêu cực.