1. Lập trình

Sửa lỗi không tìm thấy hàm svmkernel trong Matlab?

Dear thày Lê Hồng Phương, cô Đỗ Thanh Hà và các bạn,

Mình đang chạy thử bài tập của cô Hà về SVM trên Matlab, tuy nhiên đến đoạn training SVM Classifier thì bị chết ở dòng 114, file svmclass.m. Lỗi như sau:

Training SVM classifier with 1000 pos. and 1000 neg. samples...Undefined function or variable 'svmkernel'. Error in svmclass (line 114) ps=svmkernel(x,kernel,kerneloption); Error in exercise (line 128) [Xsup,yalpha,b,pos]=svmclass(Xtrain,ytrain,c,epsilon,kernel,kerneloption,verbose);

Có vẻ nó không hiểu hàm svmkernel, mình newbie Matlab nên không biết fix thế nào. Nhờ cô Hà hoặc ai biết xin chỉ giúp với ạ.

Từ khóa: vtcc_ml_course, vtcc_nlp_course, lập trình

Cô Hà đã đăng kí tài khoản trên Noron nhưng hình như đang chờ được kích hoạt.

Đúng là cần có hàm svmkernel. Mặc định trong thư viện của Matlab không có. Mai có giờ giảng cô Hà sẽ chuyển cho các em tệp nguồn của hàm này.

Trả lời

Cô Hà đã đăng kí tài khoản trên Noron nhưng hình như đang chờ được kích hoạt.

Đúng là cần có hàm svmkernel. Mặc định trong thư viện của Matlab không có. Mai có giờ giảng cô Hà sẽ chuyển cho các em tệp nguồn của hàm này.