Có ai biết trang web nào chỉnh sửa lỗi chính tả và dùng từ đặt câu trong bài luận anh văn không ạ Cho mk tham khảo với?

  1. Công nghệ thông tin

  2. Giáo dục

  3. Ngoại ngữ

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

,

giáo dục

,

ngoại ngữ

Có trang web Hemingwayapp.com chấm và chữa bài viết tiếng Anh đó, mình dùng thấy khá okela

Trả lời

Có trang web Hemingwayapp.com chấm và chữa bài viết tiếng Anh đó, mình dùng thấy khá okela

grammarly bạn nhé, dùng quảng cáo hơi nhiều nhưng free và giao diện dễ sử dụng.

Nounplus, virtualwritingtutor, hemingwayapp, grammar base, ... Nhiều lắm bạn tham khảo nha

Về chính tả thì grammarly còn paraphase thì quillbot còn kiểm tra độ dễ đọc thì hemingway còn nếu muốn tra câu chính xác từ tiếng việt qua tiếng anh thì Tracau.vn 

Grammarly: chỉnh sửa lỗi ngữ pháp tiếng Anh và phát hiện đạo văn

NOUNPLUS: kiểm tra lỗi ngữ pháp, chính tả tiếng Anh trực tuyến

Virtual Writing Tutor: kiểm tra, sửa lỗi ngữ pháp tiếng Anh online miễn phí

Scribens: phát hiện lỗi ngữ pháp tiếng Anh,phân tích phong cách viết, đề xuất, gợi ý để cải thiện trình độ viết tiếng Anh

Writer: kiểm tra lỗi ngữ pháp tiếng Anh trực tuyến