Bạn có lời nào muốn gửi cho bản thân vào tương lai 5-10 năm nữa không?

Từ khóa: lời nhắn gửi, Phong cách sống