Du học có phải là cuộc sống toàn màu hồng không?

Từ khóa: du học, Phong cách sống

Màu gì thì còn tùy vào góc nhìn của mỗi người, du học nhìn vào lăng kính nào thì sẽ ra màu sắc ấy. Khó khăn chắc chắn sẽ luôn tồn tại nhưng mặt tích cực cũng không bao giờ thiếu. Quan trọng là bản thân phải nhìn nhận và hành động như thế nào để đón nhận những điều ấy. Đối với mình đi du học thực sự là một trải nghiệm rất tuyệt, thực ra mình cũng chỉ là học sinh trao đổi thôi, thời gian học tập và sinh sống ở nước ngoài chỉ hơn 1 năm nhưng những ngày tháng ấy đối với mình là vô cùng quý giá, sau này có bỏ tiền ra cũng không thể mua được. Nó thay đổi suy nghĩ của mình rất nhiều. Đi để trải nghiệm để trưởng thành mà.

Trả lời

Màu gì thì còn tùy vào góc nhìn của mỗi người, du học nhìn vào lăng kính nào thì sẽ ra màu sắc ấy. Khó khăn chắc chắn sẽ luôn tồn tại nhưng mặt tích cực cũng không bao giờ thiếu. Quan trọng là bản thân phải nhìn nhận và hành động như thế nào để đón nhận những điều ấy. Đối với mình đi du học thực sự là một trải nghiệm rất tuyệt, thực ra mình cũng chỉ là học sinh trao đổi thôi, thời gian học tập và sinh sống ở nước ngoài chỉ hơn 1 năm nhưng những ngày tháng ấy đối với mình là vô cùng quý giá, sau này có bỏ tiền ra cũng không thể mua được. Nó thay đổi suy nghĩ của mình rất nhiều. Đi để trải nghiệm để trưởng thành mà.

Du học với mình là hành trình để bản thân học được cách trưởng thành và đối mặt với thế giới. Những khó khăn, sự khác biệt văn hóa nơi đất khách quê người, bản thân phải tự đối diện và vượt qua. Trải qua những chuyện như vậy rồi mới cảm thấy bản thân đã thực sự mạnh mẽ hơn rất nhiều và có thể phát hiện ra nhiều khía cạnh mới mẻ của bản thân. Chúc những du học sinh đều luôn tích cực và hãy luôn cố gắng các bạn nhé