Bạn có muốn lấy một chàng trai có gia cảnh không tốt như gia đình của bạn không?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

gia cảnh

,

không tương xứng

,

kết hôn

,

phong cách sống

Thực dụng thì còn tùy tâm tính và môi trường sống. Đúng là background không ăn khớp thì sóng gió nhiều hơn, nhưng cũng không nói là cùng nền tảng xuất thân sẽ hạnh phúc bên nhau lâu dài. Gia cảnh là vật ngoài thân, giá trị là điều cốt lõi.

Trả lời

Thực dụng thì còn tùy tâm tính và môi trường sống. Đúng là background không ăn khớp thì sóng gió nhiều hơn, nhưng cũng không nói là cùng nền tảng xuất thân sẽ hạnh phúc bên nhau lâu dài. Gia cảnh là vật ngoài thân, giá trị là điều cốt lõi.

Bản thân mình cũng không thể cưới người vừa nghèo vừa không tài giỏi, kiểu người đấy sống cả đời cũng không biết vươn lên là gì. Mình nghĩ thế này, mình sẽ cố gắng kiếm tiền để có thể ngẩng cao đầu mà cưới được người mình yêu. Sẽ không vì anh ta nghèo mà bỏ cũng sẽ không vì anh ta giàu mà bị nói là đào mỏ.

https://cdn.noron.vn/2021/12/18/480982981717847878320098812089229461946368n-1639815474.jpg