1. Phong cách sống
  2. Xã hội

Trọng nam khinh nữ còn tồn tại trong xã hội hiện đại này nay không?

Từ khóa: trọng nam khinh nữ, xã hội hiện đại, tồn tại, phong cách sống, xã hội

Còn.

Với những người còn nặng tư tưởng phong kiến, họ vẫn rất trọng việc "nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô". Cũng phải cần vài thế hệ nữa để lứa này ra đi thì mới hết được.

Với những người "tiến bộ" về tư tưởng hơn, họ coi trọng bình quyền nam nữ hơn... thì họ vẫn còn mang tư tưởng "trọng nam khinh nữ", nhưng với một hình thức khác gọi là "ưu tiên phụ nữ". Nếu chúng ta chậm rãi nhìn lại, và đặt câu hỏi: Tại sao phải ưu tiên phụ nữ?

Thông thường, câu trả lời sẽ là "phụ nữ là phái yếu" hoặc "phụ nữ trước giờ không được coi trọng nên giờ cần coi trọng để nâng cao nhận thức",... Tôi không nói những điều này sai, tôi chỉ nói nó cũng là một hình thức phân biệt khác tinh vi hơn mà thôi. Phụ nữ và đàn ông khác nhau về thể chất, nhưng không làm cho phụ nữ yếu hơn. Đàn ông làm việc nặng là vì đàn ông thấy vui khi làm việc nặng, khi dồn hết lực làm một lần rồi nghỉ ngơi. Phụ nữ làm việc nhẹ vì họ thấy vui khi làm được nhiều việc cùng một thời gian, quán xuyến mọi thứ đâu vào đấy. Sức đàn ông tuy mạnh nhưng không bền, sức phụ nữ tuy bền nhưng không mạnh. Khác biệt về thể chất không thể đi chung với việc trọng/khinh, với việc phân biệt. Nghe cứ như là bảo "chúng ta phải tôn trọng hình tròn bởi vì hình tròn không vuông bằng hình vuông".

Tóm lại, chừng nào chúng ta không chúc mừng phụ nữ vì họ được sinh ra là phụ nữ, hoặc chừng nào chúng ta không ăn mừng 8/3 hay 20/10, khi đó chúng ta nói xã hội đã không còn trọng nam khinh nữ.

Trả lời

Còn.

Với những người còn nặng tư tưởng phong kiến, họ vẫn rất trọng việc "nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô". Cũng phải cần vài thế hệ nữa để lứa này ra đi thì mới hết được.

Với những người "tiến bộ" về tư tưởng hơn, họ coi trọng bình quyền nam nữ hơn... thì họ vẫn còn mang tư tưởng "trọng nam khinh nữ", nhưng với một hình thức khác gọi là "ưu tiên phụ nữ". Nếu chúng ta chậm rãi nhìn lại, và đặt câu hỏi: Tại sao phải ưu tiên phụ nữ?

Thông thường, câu trả lời sẽ là "phụ nữ là phái yếu" hoặc "phụ nữ trước giờ không được coi trọng nên giờ cần coi trọng để nâng cao nhận thức",... Tôi không nói những điều này sai, tôi chỉ nói nó cũng là một hình thức phân biệt khác tinh vi hơn mà thôi. Phụ nữ và đàn ông khác nhau về thể chất, nhưng không làm cho phụ nữ yếu hơn. Đàn ông làm việc nặng là vì đàn ông thấy vui khi làm việc nặng, khi dồn hết lực làm một lần rồi nghỉ ngơi. Phụ nữ làm việc nhẹ vì họ thấy vui khi làm được nhiều việc cùng một thời gian, quán xuyến mọi thứ đâu vào đấy. Sức đàn ông tuy mạnh nhưng không bền, sức phụ nữ tuy bền nhưng không mạnh. Khác biệt về thể chất không thể đi chung với việc trọng/khinh, với việc phân biệt. Nghe cứ như là bảo "chúng ta phải tôn trọng hình tròn bởi vì hình tròn không vuông bằng hình vuông".

Tóm lại, chừng nào chúng ta không chúc mừng phụ nữ vì họ được sinh ra là phụ nữ, hoặc chừng nào chúng ta không ăn mừng 8/3 hay 20/10, khi đó chúng ta nói xã hội đã không còn trọng nam khinh nữ.

Bất bình đẳng giới và quan niệm Trọng Nam Kinh Nữ sẽ luôn tồn tại. Kể cả ở những quốc gia phát triển về mặt xã hội vẫn còn vài cộng đồng và cá nhân còn suy nghĩ trọng nam kinh nữ như là về vài trò của người phụ nữ và đàn ông trong gia đình, nghề nghiệp được chọn, v.v. Kể cả khi đa số mọi người đã không còn tin vào trọng nam khinh nữ thì vẫn sẽ luôn có vài cá nhân. Cậu "tư tưởng" rất khó chết, khó bỏ.

Nhưng nếu ta nói về độ phổ biến thì đây sẽ là một câu trả lời khác.

Nói về Việt Nam, sẽ còn nhiều yếu tố như sự khác biệt giữa nông thôn và thành thị, độ tuổi thế hệ, giáo dục, v.v. Với những người còn nặng tư tưởng phong kiến, cổ hủ ăn sâu thì chuyện nam nên được ưu tiên là điều dĩ nhiên.

Người Việt ngày nay nói chung không còn quá Trọng Nam Khinh Nữ, mặc dù vậy, phân biệt đối xử giữa con trai và con gái vẫn còn, nhưng tuỳ theo từng gia đình. Khái niệm trọng nam khinh nữ đa phần còn khá nặng tại vùng nông thôn và còn rất sâu sắc, khó bỏ.

Khi tìm nhân viên, đặc biệt là công việc nhà máy, thường sẽ thấy biển hiệu: "Ưu tiên tuyển dụng nam/nữ." Nhiều nơi có suy nghĩ rằng việc nặng nhọc cho nam, khéo tay cho nữ. Đây là một suy nghĩ dễ hiểu và phổ biến vô cùng.

Phụ nữ cũng làm nhiều hơn trong thể loại lao động tự do như bán chợ, lao động tự do thì có đặc điểm không ổn định, không được bảo vệ tự động nếu không đăng ký hợp đồng. Nam giới cũng chiếm đa phần trong các vị trí lãnh đạo, chủ doanh nghiệp.

Khi sinh con, nam đa phần được mong muốn hơn, nhưng cũng có không ít gia đình muốn con gái.

Một suy nghĩ sai lệch là chuyện này là cuộc chiến giữa nam và nữ, nhưng sự thật rằng trọng nam khinh nữ là một tư tưởng, và tư tưởng là một thứ mà nam lẫn nữ có thể tin vào. Quan niệm trọng nam khinh nữ không phải tại đàn ông mà là từ nhiều thứ trong cuộc sống như giáo dục, môi trường, các mối quan hệ, v.v.

https://cdn.noron.vn/2021/12/07/655873165042730-1638849897.jpg

Các quốc gia châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng thì đều tồn tại một số bất bình đẳng giới nhất định, nó có thể tồn tại rõ ràng nhưng đôi khi lại lại tồn tại ngầm mà chúng ta không hề hay biết.

Ví dụ như vấn đề sinh con trai hay gái, đó cũng là một biểu hiện của định kiến bất bình đẳng giới. Tại sao cứ phải sinh con trai? Con gái tại sao lại không thể nối tiếp dòng dõi? Một định kiến bất bình đẳng giới luôn tồn tại hiển nhiên trong suy nghĩ của nhiều người Việt nhưng ta lại hay bỏ qua...

Muốn phá bỏ được tình trạng bất bình đẳng giới hoàn toàn là một quá trình rất gian nan và đầy thử thách, cần đến một sự nỗ lực rất lớn của toàn thể cộng đồng và xã hội, trước hết là cần phải phá bỏ những suy nghĩ định kiến giới hiển nhiên đã tồn tại hàng nghìn năm qua

https://cdn.noron.vn/2021/12/07/655873165042724-1638849657.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/12/07/images-1638849851-1638849851.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/12/07/4506235593526239-1638849797.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/12/07/655873165042727-1638849820.jpg
Đang giảm dần rồi. Ngày xưa phụ nữ chỉ ở nhà nuôi con, không làm ra tiền nên không được coi trọng. Ngày nay phụ nữ đi làm thậm chí còn làm chủ rất thành công. Một khi đã độc lập và có nhiều lựa chọn thì trọng nam khinh nữ tất yếu sẽ biến mất dần dần.

Nó sẽ trường tồn cùng nhân loại, điều đó không chỉ được khẳng định bởi đàn ông mà còn là mong muốn từ phụ nữ ( kể cả những người tỏ ra cấp tiến)