Bạn có nghe đến sự tồn tại của "Đạo Lương"?

Ngày xưa khi ghi lý lịch vào Đoàn, em nhớ có vài bạn trong lớp ghi ở mục tôn giáo là đạo Lương. Em thắc mắc là xưa giờ hiếm khi nghe thấy tên gọi này, chỉ có Phật Giáo, Thiên Chúa, Hòa Hảo, Đạo Hồi, Cao Đài là thường xuyên được nhắc đến.

Mọi người có thể giải đáp thắc mắc giúp em là nguồn gốc của Đạo Lương xuất phát từ đâu? Những người theo đạo này phải thờ cúng những ai, tục lệ ra sao và các ngày lễ quan trọng của Đạo Lương này là gì vậy nhỉ?

Từ khóa: tôn giáo, đạo lương, phật giáo, Văn hóa

Xưa dưới triều Nguyễn. Cụ thể Nguyễn Thánh Tổ bài Công giáo. Ai ko theo Công giáo (ko thro hoặc theo các đạo khác, đa số là Phật giáo) thì là Lương dân, kiểu ng dân lương thiện, còn theo Công giáo là tà đạo cả.

Đối với ng Công giáo thì ko biết có phải ai ko theo Công giáo là ngoại đạo nên tự nhận mình có Đạo còn những ng còn lại thì ko, gọi là Lương. Bởi vậy mới có bên Lương bên Đạo. Đạo đây là đạo Công giáo chứ ko phải theo Công giáo mới là theo Đạo. Đạo khác cũng là Đạo thôi.

Nay thì Phật giáo là Phật giáo, Công giáo là Công giáo, .... Lương là ng ko theo Đạo nào cả. Chỉ thờ cúng ông bà, tổ tiên, Thần, Trời,... gọi là đạo Lương. 

Cũng cần phân biệt với người vô thần. Ko theo, ko thờ, ko tín ngưỡng bất cứ ai.

Trả lời

Xưa dưới triều Nguyễn. Cụ thể Nguyễn Thánh Tổ bài Công giáo. Ai ko theo Công giáo (ko thro hoặc theo các đạo khác, đa số là Phật giáo) thì là Lương dân, kiểu ng dân lương thiện, còn theo Công giáo là tà đạo cả.

Đối với ng Công giáo thì ko biết có phải ai ko theo Công giáo là ngoại đạo nên tự nhận mình có Đạo còn những ng còn lại thì ko, gọi là Lương. Bởi vậy mới có bên Lương bên Đạo. Đạo đây là đạo Công giáo chứ ko phải theo Công giáo mới là theo Đạo. Đạo khác cũng là Đạo thôi.

Nay thì Phật giáo là Phật giáo, Công giáo là Công giáo, .... Lương là ng ko theo Đạo nào cả. Chỉ thờ cúng ông bà, tổ tiên, Thần, Trời,... gọi là đạo Lương. 

Cũng cần phân biệt với người vô thần. Ko theo, ko thờ, ko tín ngưỡng bất cứ ai.