Bạn có nghĩ là mình sử dụng điện thoại quá nhiều không?

Từ khóa: Công nghệ thông tin

Vì smartphone quá tiện và bạn có thể thao tác mọi thứ liên quan đến các nhu cầu giao tiếp, trao đổi; thanh toán, mua sắm hay giải trí, học hỏi nên việc bạn sử dụng nhiều là chuyện dễ hiểu.

Mình hiện nay đang đặt ra một số khoảng thời gian ví dụ như ở vp thì không sử dụng điện thoại (ngoại trừ mục đích nghe/ gọi); về nhau sau 10h30 thì mình off wifi và dành thời gian đọc sách để bớt dùng điện thoại đi

Trả lời

Vì smartphone quá tiện và bạn có thể thao tác mọi thứ liên quan đến các nhu cầu giao tiếp, trao đổi; thanh toán, mua sắm hay giải trí, học hỏi nên việc bạn sử dụng nhiều là chuyện dễ hiểu.

Mình hiện nay đang đặt ra một số khoảng thời gian ví dụ như ở vp thì không sử dụng điện thoại (ngoại trừ mục đích nghe/ gọi); về nhau sau 10h30 thì mình off wifi và dành thời gian đọc sách để bớt dùng điện thoại đi