1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Vietnamworks tạo doanh thu bằng cách nào?

Vietnamworks là trang web để apply jobs online. Người dùng không phải trả phí. Vậy công ty này kiếm tiền bằng cách nào?

Từ khóa: Kinh doanh và Khởi nghiệp

Vietnamworks kiếm tiền bằng cách thu phí của các công ty đăng tuyển dụng qua các dịch vụ như là đăng tuyển, quản lý CV ứng viên; các gói pro cho DN hoặc các dịch vụ quảng cáo, promote hay headhunter nha bạn.


Trả lời

Vietnamworks kiếm tiền bằng cách thu phí của các công ty đăng tuyển dụng qua các dịch vụ như là đăng tuyển, quản lý CV ứng viên; các gói pro cho DN hoặc các dịch vụ quảng cáo, promote hay headhunter nha bạn.