Bạn đã làm gì điên khùng chưa?

  1. Phong cách sống

Hãy chia sẻ những việc mà bạn cho là điên khùng nhất mà bạn từng làm?

Điều gì đã dẫn bạn đến việc làm điều đó?

Cảm giác khi làm nó và sau khi làm xong thì như nào nhỉ?

Từ khóa: 

phong cách sống

Trong đời mình thì có nhiều thứ điên khùng lắm.

Nhưng thứ mình nhớ nhất là mình đi từ hcm ra đà nẵng, 1 mình, không bản đồ, không điện thoại, đi trong vô định. Rồi bị té xe ở Đà Lạt. Đó là những ngày Đà Lạt buồn nhất của mình. Rồi lại đi tiếp. Đi suốt trong 1 tuần và chỉ nghỉ ngơi cơ bản, không chơi bời.

Lý do để đi à? Mình quá stuck với cuộc sống, học hành,...

Và điều mình nhận ra sau chuyến đi? Chẳng gì cả, nó trống rỗng.

Với mình, đây là trải nghiệm điên khùng nhất, vì nó không mang lại cho mình ý nghĩa nào cả.

Trả lời

Trong đời mình thì có nhiều thứ điên khùng lắm.

Nhưng thứ mình nhớ nhất là mình đi từ hcm ra đà nẵng, 1 mình, không bản đồ, không điện thoại, đi trong vô định. Rồi bị té xe ở Đà Lạt. Đó là những ngày Đà Lạt buồn nhất của mình. Rồi lại đi tiếp. Đi suốt trong 1 tuần và chỉ nghỉ ngơi cơ bản, không chơi bời.

Lý do để đi à? Mình quá stuck với cuộc sống, học hành,...

Và điều mình nhận ra sau chuyến đi? Chẳng gì cả, nó trống rỗng.

Với mình, đây là trải nghiệm điên khùng nhất, vì nó không mang lại cho mình ý nghĩa nào cả.

Đã từng bôi sáp màu ra sàn nhà và khiến bạn trật chân khâu 3 mũi ở đầu hihi