Bạn đã từng bị xúc phạm bao giờ chưa?

Từ khóa: xúc phạm, Phong cách sống

Rồi =))) Từ mẹ của nyc mới hài hước chứ. Bà ấy chê mình xấu xấu bẩn bẩn, không xứng với con trai bà ấy. Chả hiểu nghĩ con trai mình tài giỏi đẹp đẽ đến đâu nữa. Hồi đấy mình tự ái lắm, tự ti kinh khủng. May là chia tay rồi, mình cũng thay đổi hơn trước rất rất nhiều, con bà cũng chẳng với được tôi nữa đâu

Trả lời

Rồi =))) Từ mẹ của nyc mới hài hước chứ. Bà ấy chê mình xấu xấu bẩn bẩn, không xứng với con trai bà ấy. Chả hiểu nghĩ con trai mình tài giỏi đẹp đẽ đến đâu nữa. Hồi đấy mình tự ái lắm, tự ti kinh khủng. May là chia tay rồi, mình cũng thay đổi hơn trước rất rất nhiều, con bà cũng chẳng với được tôi nữa đâu