Bạn đã từng tâm sự với người lạ khi cô đơn?

  1. Phong cách sống

Đến một độ tuổi nhất định bạn bè sẽ ít dần, chỉ còn công việc, deadline làm người bạn trung thành nhất. Những lúc trống trải không biết tìm ai để tâm sự, tôi đành nói chuyện với vài người lạ. Cảm giác thoải mái kỳ lạ vì có thể trút hết nỗi lòng và lắng nghe tâm sự của họ nữa. Nhưng ngày hôm sau thì cả 2 như chưa có gì xảy ra và cũng không muốn nối lại mối quan hệ.

Bạn thì sao?

Từ khóa: 

tâm sự

,

cô đơn

,

người lạ

,

phong cách sống

Khi không có gì để tập trung chú tâm thì nảy sinh cảm giác cô đơn. Như vậy vấn đề ko phải là cô đơn tâm sự với ai mà là làm cho cuộc sống mình phong phú lên; nếu không có công việc ta có thể tạo cho mình hứng thú từ những sở thích tích cực của cá nhân kể cả tham gia vào group cộng đồng nào đó, thấy mình có ích là sẽ không có cảm giác cô đơn. Tất nhiên là con ng thì ai cũng muốn được chia sẻ rồi. Sống ko phải chỉ để làm, làm việc cũng k phải mục đích sống. Nên bấu víu vào công việc để k cô đơn thì chán chết à. Và bấu víu vào ai đó để tâm sự thì chỉ là thoả mãn tạm thời.
Trả lời
Khi không có gì để tập trung chú tâm thì nảy sinh cảm giác cô đơn. Như vậy vấn đề ko phải là cô đơn tâm sự với ai mà là làm cho cuộc sống mình phong phú lên; nếu không có công việc ta có thể tạo cho mình hứng thú từ những sở thích tích cực của cá nhân kể cả tham gia vào group cộng đồng nào đó, thấy mình có ích là sẽ không có cảm giác cô đơn. Tất nhiên là con ng thì ai cũng muốn được chia sẻ rồi. Sống ko phải chỉ để làm, làm việc cũng k phải mục đích sống. Nên bấu víu vào công việc để k cô đơn thì chán chết à. Và bấu víu vào ai đó để tâm sự thì chỉ là thoả mãn tạm thời.