1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Bạn đánh giá bản thân sở hữu bao nhiêu "kĩ năng năm 2022"?

Theo báo cáo "Công việc tương lai" của Diễn đàn kinh tế thế giới, từ nay đến năm 2022, tất cả những ai đang đi làm sẽ phải được đào tạo lại vì sẽ có 42% các kỹ năng người đang đi làm hiện không có để hội nhập tương lai.

Những kỹ năng cần trang bị thêm:

1. Analytical thinking & innovation: Tư duy phân tích & khả năng đổi mới sáng tạo
2. Active learning & learning strategies: Học chủ động & học có chiến lược
3. Creativity, originality & initiative: Sáng tạo, ý tưởng & phát kiến
4. Technology design & programming: thiết kế & lập trình công nghệ
5. Critical thinking & analysis: Tư duy phản biện & phân tích
6. Complex problem solving: Khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp.
7. Leadership & social influence: Khả năng lãnh đạo & ảnh hưởng xã hội
8. Emotional intelligence: Trí tuệ cảm xúc
9. Reasoning, problem solving & ideation: Khả năng lập luận, giải quyết vấn đề, và tạo ra ý tưởng
10. Systems analysis & evaluation: Khả năng phân tích và đánh giá hệ thống

Bạn nghĩ mình có bao nhiêu trong số đó?

Theo bạn, người Việt sở hữu bao nhiêu trong số đó. Giả sử người Việt chưa thực sự sở hữu kĩ năng nào như trên, đâu là kĩ năng nên học đầu tiên?


WEF
Từ khóa: kỹ năng thế kỉ 21, kinh doanh và khởi nghiệp

hmm mình nghĩ kỹ năng t2 là kỹ năng đầu tiên cần học. Vì mình thấy đa số người Việt mình khá thụ động trong học tập và công việc. Tính chủ động và học có chiến lược rõ ràng sẽ thúc đẩy hiệu suất toàn diện về những kỹ năng còn lại, ví dụ khi bạn học thêm bất cứ cái gì thì nếu có chiến lược hiệu quả chắc chắn sẽ giúp bạn tiết kiệm chi ph, công sức và thời gian rất nhiều so với việc học thụ động và không có kế hoạch rõ ràng đúng không!

Trả lời

hmm mình nghĩ kỹ năng t2 là kỹ năng đầu tiên cần học. Vì mình thấy đa số người Việt mình khá thụ động trong học tập và công việc. Tính chủ động và học có chiến lược rõ ràng sẽ thúc đẩy hiệu suất toàn diện về những kỹ năng còn lại, ví dụ khi bạn học thêm bất cứ cái gì thì nếu có chiến lược hiệu quả chắc chắn sẽ giúp bạn tiết kiệm chi ph, công sức và thời gian rất nhiều so với việc học thụ động và không có kế hoạch rõ ràng đúng không!