Bạn lựa chọn màu sắc gì đại diện cho mình và vì sao?

Từ khóa: tâm lý học, màu sắc, Tâm lý học

Mình chọn màu xanh dương, mình chọn vì mình thích màu xanh thế thôi. Chứ chả có ý nghĩa gì sâu xa hết.

Trả lời

Mình chọn màu xanh dương, mình chọn vì mình thích màu xanh thế thôi. Chứ chả có ý nghĩa gì sâu xa hết.