Bạn nghĩ gì khi các trò chơi dân gian k còn tồn tại. ?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Trò chơi dân gian cũng như văn hóa, truyền thống. Tất cả rồi cũng bị thời gian từng chút 1 bào mòn thôi. Cái cũ rồi sẽ đc cải tiến, thay đổi thành cái mới, rồi đến lượt cái mới cũng sẽ bị thay đổi, xóa bỏ. Âu cũng là quy luật.

Khi các trò chơi dân gian không còn tồn tại thì những cái mới, phù hợp thời đại, xu thế sẽ thay chỗ. Chẳng có, gì là vĩnh viễn nên tuy có 1 chút tiếc nuối nhưng cũng chẳng phải phiền lòng.

Trả lời

Trò chơi dân gian cũng như văn hóa, truyền thống. Tất cả rồi cũng bị thời gian từng chút 1 bào mòn thôi. Cái cũ rồi sẽ đc cải tiến, thay đổi thành cái mới, rồi đến lượt cái mới cũng sẽ bị thay đổi, xóa bỏ. Âu cũng là quy luật.

Khi các trò chơi dân gian không còn tồn tại thì những cái mới, phù hợp thời đại, xu thế sẽ thay chỗ. Chẳng có, gì là vĩnh viễn nên tuy có 1 chút tiếc nuối nhưng cũng chẳng phải phiền lòng.

Câu hỏi này rất hay !!

Trò chơi dân gian xuất phát bởi trẻ con ngày xưa có quá nhiều thời gian rảnh. Khi mà chưa có áp lực học hành, không phải đến trường cả ngày, trẻ con sáng tạo ra rất nhiều trò chơi để tăng tương tác với thế giới quan xung quanh. Trẻ sẽ học được rất nhiều điều về sức khỏe, sáng tạo, khéo léo, team work, ... qua những trò như chơi bi, chơi quay, trốn tìm, làm diều, làm súng phốc ...

Vì vậy, rõ ràng trò chơi dân gian không còn phù hợp với xu thế xã hội hiện nay. Nhưng trẻ con vẫn sáng tạo ra được nhiều cách chơi cũng như các trò chơi người lớn sáng tạo cho trẻ con, để vẫn đạt được những điều trên. Mình đã thấy cháu mình (8 tuổi và 3 tuổi) có nhiều cách chơi rất sáng tạo với đồ vật, với đồ chơi mua ngoài cửa hàng.

Như vậy, việc thiếu vắng trò chơi dân gian theo mình nghĩ không ảnh hưởng gì đến sự phát triển của trẻ.

Có chăng là các ông bà bô luôn nhớ về ngày xưa nên hay có các workshop trò chơi dân gian cho trẻ con, như vậy cũng rất tốt.