Bạn nghĩ thế nào về thời trang bền vững?

  1. Thời trang

Bạn nghĩ thế nào về thời trang nhanh và thời trang bền vững. Nhu cầu quần áo thời trang là không thể thiếu. Nhưng xu hướng công nghiệp hiện đại thời trang nhanh lại quá nhiều và gây ảnh hưởng đến môi trường. Vậy bạn nghĩ thế nào về xu hướng mọi người đang hướng đến thời trang bền vững trong khi nó vẫn còn khá mới mẻ, đắt và hơi khó áp dụng.

Từ khóa: 

thời trang bền vững

,

thời trang

Thời trang mà bền vững thì còn gọi gì là thời trang nữa, nhắc đến thời trang là phải thay đổi. Một bộ quần áo dù có đẹp đến cỡ nào thì mặc mãi cũng chán, phải cách tân, phải cách điệu, phải thay đổi, đó mới là thời trang.
Trả lời
Thời trang mà bền vững thì còn gọi gì là thời trang nữa, nhắc đến thời trang là phải thay đổi. Một bộ quần áo dù có đẹp đến cỡ nào thì mặc mãi cũng chán, phải cách tân, phải cách điệu, phải thay đổi, đó mới là thời trang.