1. Hỏi xoáy Đáp hay

Bạn nghĩa sao về cán bộ đoàn?

1
Từ khóa: can_bo_doan, Hỏi xoáy Đáp hay
Mình nghĩ những người cán bộ đoàn là những người hoạt ngôn, vui tương năng hoạt động, là những con người sáng tạo và có tình thần trách nhiệm cao.

Trả lời

Mình nghĩ những người cán bộ đoàn là những người hoạt ngôn, vui tương năng hoạt động, là những con người sáng tạo và có tình thần trách nhiệm cao.