Bạn sẽ phản ứng thế nào khi biết bài thơ thi vị và đượm buồn làm bạn vô cùng xúc động lại được viết bởi máy vi tính?

  1. Sáng tác

Từ khóa: 

sáng tác

Mình sẽ vô cùng ngạc nhiên

Trả lời

Mình sẽ vô cùng ngạc nhiên