Bạn muốn chọn "Cái chết êm ái" hay "Sống thực vật" phần đời còn lại của mình?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

Câu hỏi này khó nhưng không thực tế. Vì những người rơi vào hoàn cảnh trên lại không có cơ hội được chọn. Người phải lựa chọn thường là người thân của họ.

Nên câu hỏi "tàn nhẫn" hơn sẽ là câu hỏi ở góc nhìn của người thứ 2 hoặc người thứ 3.

Trả lời

Câu hỏi này khó nhưng không thực tế. Vì những người rơi vào hoàn cảnh trên lại không có cơ hội được chọn. Người phải lựa chọn thường là người thân của họ.

Nên câu hỏi "tàn nhẫn" hơn sẽ là câu hỏi ở góc nhìn của người thứ 2 hoặc người thứ 3.