Bạn thích Main nào trong các bộ Anime?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

e3c5ad265a234c5e5cba2629c377f7ba


Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Thích nhất thì chắc chắn là bao cát di động huyền thoại Takemicchi kun r. Main nào thì main chứ takemicchi vẫn cứ là nhất, skill bao cát đỉnh cao ko main nào đọ được 😌

https://cdn.noron.vn/2021/08/05/432c4aed752ef0ea7032742f64913c66-1628167213.jpg
Trả lời

Thích nhất thì chắc chắn là bao cát di động huyền thoại Takemicchi kun r. Main nào thì main chứ takemicchi vẫn cứ là nhất, skill bao cát đỉnh cao ko main nào đọ được 😌

https://cdn.noron.vn/2021/08/05/432c4aed752ef0ea7032742f64913c66-1628167213.jpg

Hachiman Hikigaya trong Oregairu

Anh trọc Saitamaaa :3