Bạn thích nào nào nhất trong các món sợi và nước, PHỞ, HỦ TIẾU, BÚN RIÊU, BÁNH CANH, BÚN BÒ, MIẾN, MỲ, BÁNH ĐA, BÁNH TẰM, BÁNH HỎI,?

  1. Ẩm thực

Chả hiểu sao mình ghét ăn Miến, ăn nó cứ trơn trơn tụt tụt, nhai thì khó đứt. Bực ><

Từ khóa: 

ẩm thực

Phở vẫn là mãi đỉnh trong lòng mình. Mà mình vừa tra "bánh tằm". Sao nó trông ... thú vị vậy =))) mình chưa ăn món này bao giờ

Trả lời

Phở vẫn là mãi đỉnh trong lòng mình. Mà mình vừa tra "bánh tằm". Sao nó trông ... thú vị vậy =))) mình chưa ăn món này bao giờ