Bạn thường kì vọng những điều gì ở các thầy/cô giáo, gia sư, người hướng dẫn và coach của bản thân?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Mỗi người phải là một chuyên gia nghiên cứu sâu trong ít nhất một lĩnh vực,cố gắng đạt chuẩn quốc tế càng tốt.hi
Trả lời
Mỗi người phải là một chuyên gia nghiên cứu sâu trong ít nhất một lĩnh vực,cố gắng đạt chuẩn quốc tế càng tốt.hi