Bao giờ Noron lại phát động cuộc thi "Đọc sách" nữa thế?

  1. Sách

  2. Noron

Thấy có mấy cuộc thi từng tổ chức nắm 2021 hay quá trời, muốn Noron tổ chức tiếp quá đi

Từ khóa: 

sách

,

noron

Hiện tại đang có Book Debate này bạn, bạn tham gia ủng hộ người tổ chức nhé. Mình biết đó là một bạn rất thích đọc sách và ham vui nhưng vì nghèo nên phần thưởng còn hơi "hẻo", mà không sao, vẫn nên tham gia ủng hộ bạn ạ :)

Trả lời

Hiện tại đang có Book Debate này bạn, bạn tham gia ủng hộ người tổ chức nhé. Mình biết đó là một bạn rất thích đọc sách và ham vui nhưng vì nghèo nên phần thưởng còn hơi "hẻo", mà không sao, vẫn nên tham gia ủng hộ bạn ạ :)