1. Thể thao

Bao giờ việt nam tham gia được world cup nhỉ?

Từ khóa: world cup, bóng đá việt nam, bóng đá, thể thao

Tôi nghĩ lứa bóng đá hiện tại có năng lực để chạm tới giấc mơ World Cup đấy! Hãy cùng chờ xem

Trả lời

Tôi nghĩ lứa bóng đá hiện tại có năng lực để chạm tới giấc mơ World Cup đấy! Hãy cùng chờ xem

2022
Ok
Sắp thôi :)))

bao giờ bạn đếm hết là rừng thi lúc đó viêt nam sẽ tham dự đuọc