Bao Miêlin được tạo thành từ bao giờ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sự Miêlin hóa của hệ thần kinh được bắt đầu từ tuần thứ 14 của sự phát triển thai nhi và chủ yếu diễn ra ở các sợi thần kinh ngoại biên, còn trong não quá trình này chỉ xảy ra từ sau khi sinh, diễn ra rất nhanh và kéo dài cho tới cuối tuổi vị thành niên mới hoàn thành. Trong thành phần của bao miêlin có khoảng 20% protein và 80% lipit (photpholipit, glicolipit và colesteron) nên có màu trắng bóng. Do đó, để đảm bảo sự phát triển bình thường của hệ thần kinh ở trẻ, nên lưu ý trong khẩu phần ăn của trẻ phải cung cấp đầy đủ lượng lipit cần thiết
Trả lời
Sự Miêlin hóa của hệ thần kinh được bắt đầu từ tuần thứ 14 của sự phát triển thai nhi và chủ yếu diễn ra ở các sợi thần kinh ngoại biên, còn trong não quá trình này chỉ xảy ra từ sau khi sinh, diễn ra rất nhanh và kéo dài cho tới cuối tuổi vị thành niên mới hoàn thành. Trong thành phần của bao miêlin có khoảng 20% protein và 80% lipit (photpholipit, glicolipit và colesteron) nên có màu trắng bóng. Do đó, để đảm bảo sự phát triển bình thường của hệ thần kinh ở trẻ, nên lưu ý trong khẩu phần ăn của trẻ phải cung cấp đầy đủ lượng lipit cần thiết