Bệnh nhân nên nằm theo tư thế Trendelenburg có mục đích

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

A. Tăng dòng máu tĩnh mạch trở về B. Tăng chỉ số tim. (Cardiac index)
Trả lời
A. Tăng dòng máu tĩnh mạch trở về B. Tăng chỉ số tim. (Cardiac index)