Bị nói là chảnh thì phải làm sao?

  1. Triết học

  2. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

triết học

,

hỏi xoáy đáp hay

Nếu 1 người nói thì là họ nghĩ vậy, còn nhiêu fnguowif nói thì bạn phải xem lại bản thân mình rồihttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQUimAyfXHhVIkxokGNG9s-eSgvyy27YwQ5-A&usqp=CAU

Trả lời

Nếu 1 người nói thì là họ nghĩ vậy, còn nhiêu fnguowif nói thì bạn phải xem lại bản thân mình rồihttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQUimAyfXHhVIkxokGNG9s-eSgvyy27YwQ5-A&usqp=CAU